یک کنفرانس از استاد سیاوش اوستا در سال 1996 از مرتضی قمصری سخنان استاد سیاوش اوستا محدودیت زمانی نداشته و همه آن گفته ها امروز شنیدنی است


یک کنفرانس از استاد سیاوش اوستا در سال 1996 از مرتضی قمصری 
سخنان استاد سیاوش اوستا محدودیت زمانی نداشته و همه آن گفته ها امروز شنیدنی است
با درود فراوان ومهر بسیار و شادباش سال 7077 آریایی میترایی
با سپاس از تلاشهای پربار شما در جهت خبررسانی
چند سایت رادیو و تلویزیونی و نوشتاری ارمغان نوروزی برای شما مهربان یار گرامی
روزها و ساعتها میتوانید در این پایگاه ها بگردید و اندیشه های نو و خردگرای اوستایی اهورایی را از تاریخ و تمدن و فرهنگ بزرگ ایران را زیر کلیک خود داشته باشید
مهر ورزیده در جهت روشنگری برای دیگران روان کنید

تلویزیون 24 ساعته مهر از پاریس بزبانهای پارسی و فرانسوی
http://mehrtv.com
بیش از ده کانال تلویزیونی پارسی زبان از پرسیان سی ان ان
http://avairan.com/PersianCnn.htm
رادیو آوای ایران پاریس با 28 سال پیشینه پر افتخار از پاریس
http://avairan.com

نشریات شهرفرنگ و هما و کیهان جهانی
http://erchad.com

سالنامه هفت هزار ساله
http://iran7000.com

صفر هشت ایرانیان پاریس
http://08paris.com

شهرفرنگ پاریس با سی سال پیشینه پر افتخار
http://irani.be
جشنهای ملی میهنی که در پاریس برگزار شده است
http://aria7000.org

آریا هفت هزار نخستین سایت خدمات ایرانیان از هجده سال پیش تا به امروز
http://aria7000.com

صدها مقاله از استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتیها
http://azadi.be

چگونه به آیین کهن بازگردیم و گواهی خود را دریافت کنیم؟
http://zartosht.fr

پیام آوران خرد دوران ما کیستند؟
http://ahooramazda.net


خطبه عقد بزبان عربی توهین به شخصیت زن ایرانی پارسی و آریایی عروسی کنیم
http://Faryad.Net

سایت استاد سیاوش اوستا بزبانهای پارسی و فرانسوی و انگلیسی
http://awesta.net

رپرتاژ نیم میلیون دلاری شبکه جهانی العربیه از نو زرتشتی های جهان برهبری استاد سیاوش اوستا
http://youtu.be/Xk3El0N-LSs
پس از این گزارش سعودیها پیشنهاد کمک چند میلیون دلاری به ایشان کردند و استاد سیاوش اوستا هر گونه همکاری با سعودیها را رد کرد

سفارش آثار استاد سیاوش اوستا بزبانهای پارسی و فرانسوی
http://avairan.com/sefaresh%20awesta/

آرشیو بیش از هفت هزار ساعت برنامه رادیو و تلویزیونی استاد سیاوش اوستا بزبانهای پارسی و فرانسوی
http://www.youtube.com/awestahassanab...
http://www.youtube.com/persiancnn
http://www.youtube.com/avesta7000
http://www.youtube.com/musicariai
http://www.youtube.com/user/mehrtvfr/...
http://www.youtube.com/shahrefarangparis
http://www.youtube.com/mahnazeariai
http://www.youtube.com/abbasihassan
http://www.youtube.com/zartosht7000
http://www.youtube.com/mehrtvparis/
http://www.youtube.com/mehrtv
آرشیو برنامه های استاد سیاوش اوستا در تلویزیون جهانی پارس
http://www.voinews.net/archive/progra...
و نیز صفحات بسیاری در فیسبوک که با زدن 

Commentaires