چرا ما در سال 7077 آریایی میترایی هستیم؟ در سال 7077 آریایی رضا شاه را از نو بشناسیم رضا شاه یزرگمرد تاریخ ایران کسی که آموزش نوین را به ایران آورد کسی که آزادی پوشش را برای زن و مرد را به ایران آورد کسی که دانشگاه و راه آهن و مدرنیته را به ایران آورد کسی ..مراسم جبلی در پاریس
رضا شاه بزرگ ضد یهودی نبود
http://www.youtube.com/watch?v=ulb0bV...

http://mehrtv.com
بهترین شرایط برای تماس با امریکا 
آقای آلن ایر سخنگوی پارسی زبان وزارت خارجه آمریکا و نوروز
دکتر بهروز والا ناهید داماد ایرانی جیم کری وزیر خارجه امریکا و بازی امریکایی انگلیسی رفسنجانی و خامنه ای
امروز خامنه ای علیه آمریکا سخن میگوید و خطر انگلیس را کوچک میشمارد و از روس هیچ نمیگوید
فردا رفسنجانی در سایتش از تعریف و تمجید رییس سازمان سیا از خودش مطلب میگذارد
این دو با تبانی و توافق یکدیگر همه را به بازی گرفته اند
http://www.youtube.com/watch?v=8OrA7b...

در سال 7077 آریایی رضا شاه را از نو بشناسیم
رضا شاه یزرگمرد تاریخ ایران کسی که آموزش نوین را به ایران آورد کسی که آزادی پوشش را برای زن و مرد را به ایران آورد کسی که دانشگاه و راه آهن و مدرنیته را به ایران آورد کسی ...
37:24 
نوه ایرانی جیم کری و نوروز آلن ایر
mahnazeariai 57 vues il y a 3 jours
http://mehrtv.com بهترین شرایط برای تماس با امریکا آقای آلن ایر سخنگوی پارسی زبان وزارت خارجه آمریکا و نوروز دکتر بهروز والا ناهید داماد ایرانی جیم کری وزیر خارجه امریکا و...
30:23 
awesta 22 mars 2013-0000
mahnazeariai 27 vues il y a 1 semaine
33:49 

رضا شاه یزرگمرد تاریخ ایران
کسی که آموزش نوین را به ایران آورد
کسی که آزادی پوشش را برای زن و مرد را به ایران آورد
کسی که دانشگاه و راه آهن و مدرنیته را به ایران آورد
کسی که دانشجو بخارج روان کرد
کسی که سر استعمار انگلیس کلاه گذاشت
کسی که توسط انگلیس از کار برکنار شد
کسی که انگلیس تا به امروز علیه او تبلیغات میکنند و دروغ به او نسبت میدهند
کسی که یهودیان را نجات داد اما انگلیس او را هوادار هیتلر معرفی میکند
کسی که مخالف اشغال ایران توسط انگلیس و روس بود
کسیکه وقتی از ایران رفت هیچ ملکی را نفروخت تا پولش را با خودش ببرد
کسیکه ایران را وارد قرن تازه کرد
کسیکه تا به امروز مظلوم واقع شده است
رضا شاه کسیکه امسال 77 تمین سال پادشاهیش را جشن میگیریم
رضا شاه کسیکه حتی پاسدار نامزد ریاست جمهوری آرزو کرد تا چون او باشد
رضا شاه کسیکه اینک حتی در ایران با نام او و پهلوی سریال و فیلم میسازنند و دهها کتاب با عنوان رضا شاه نوشته و ترجمه کرده اند
ما در سال 7077 آریایی میترایی هستیم
http://7000sal.com
ترور مرموز رضا معاون در پاریس

تلویزیون مهراز سال ۱۹۹۸ در پاریس دایر و از نخستین روز همکاریهای خود را با تلویزیون جهانی پارس به مدیرکلی آقای مهندس شجره پایه گزار رادیو و تلویزیونهای بیست و چهار ساعته آغاز کرد تلویزیون مهر با باور به پاسداشت فرهنگ و هنر و اندیشه کهن ایران در راه نشر خردگرائی و لائیسته و سکولاریسم در تلاش است و تا کنون بیش از هفت هزار ساعت برنامه رادیو و تلویزیونی ساخته است و با بیش از چهار صد شخصیت سیاسی فرهنگی هنری ایران و جهان گفتگوهایی انجام داده است.
آدرس پست الکترونیک برنامه تلویزیون مهر : mehrtv@parstv.tv
جدول پخش برنامه تلویزیون مهر
به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
جمعــــــــه ( زنـده ) ۰۰ : ۱۸ ۳۰ : ۱۵ ۳۰ : ۰۶
تـــــــماس با برنامه تلویزیون مهر

Commentaires