ملاهای تهران که نوکر انگلیس هستند از ترس استعمار پیر علنی به آمریکا لاس نمیزنند ملاها فرزند ملکه انگلیس و وزرای انگلیس را در تهران در آغوش میگیرنند اما میترسند که به یک وزیر امریکا یی جلو دوربینها نگاه کنند ایران همچنان مستعمره انگلیس و روس است

ملاهای تهران که نوکر انگلیس هستند از ترس استعمار پیر علنی به آمریکا لاس نمیزنند
ملاها فرزند ملکه انگلیس و وزرای انگلیس را در تهران در آغوش میگیرنند اما میترسند که به یک وزیر امریکا یی جلو دوربینها نگاه کنند
ایران همچنان مستعمره انگلیس و روس است
شما تاریخ را بخوانید که انگلیس بیشتر به ایران ضربه زده یا امریکا
انگلیس ضدیت تاریخی خودش با اسرائیل را از طریق ایران فعال میکند
برنامه های ما را روی اینترنت در مهر تی وی دات کام ببینید

برای سفارش دیگر آثار سیاوش اوستا به فریاد دات نت بروید
www.Faryad.Net 
برای پیوستن به آیین اوستا و آیین کهن و همراه شدن با نوزرتشتی ها ی جهان به زرتشت دات اف آر بروید
www.Zartosht.fr 
برای دیدن برنامه های تلوزیونی بزبان پارسی و فرانسوی و ا آرشیو بیش از هفت هزار ساعت برنامه های آرشیو به مهرتی و دات کام بروید
www.MehrTv.Com 
برای دیدن و یا دریافت سالنامه هفت هزار ساله به هفتهزار سال دات کام برود
www.7000sal.Com 
برای شنیدن رادیو آوای ایران و آرشیو پرافتخار آن به آوا ایران دات کام بروید
www.AvaIran.Com 
برای دستیابی به صدها سایت ایرانی به آریا هفت هزار دات کام برود
www.Aria7000.com 
برای دیدن سایت سیاوش اوستا به اوستا دات نت برود
www.Awesta.Net 
برا ی دیدن بخشی از صدها برنامه هنری که توسط سیاوش اوستا سازماندهی شده است به آریا هفت هزار دات اورگ برود
www.Aria7000.Org 
برای خواندن تازه ترین نوشته ها و آرشیو مقالات سیاوش اوستا به آزادی دات بی

www.Azadi.Be


برا ی همراه شدن با سیاوش اوستا در فیسبوک
رضا فاضلی لز روز نخست ضد اسلام سیاسی بود و پسرش برای همین کشته شد
و وقتی دخترش از جهان رفت دهها ساعت برنامه تلویزیونی در نقد اسلام منتشر کرده بود
David Abbasi Sur Faceboo

Commentaires