چرا آقای خامنه ای به دولت و ملت اسراییل که یهودی مسلمان دو روز و مسیحی را شامل میشود فحش داد و اسراییل را سگ هار و نحس و نجس خواند؟

چرا خامنه ای از انگلیس و نوکرانش چون لاریجانی ها و سعودیها میترسد و همه تیزها را به اسراییل و آمریکا نشان میرود
http://www.voinews.net/archive/program/5384/
استاد سیاوش اوستا از چرایی خشونت طلبی سید علی خامنه ای سخن میگوید
http://www.youtube.com/watch?v=nX5TdYlK9zw&list=UUAO330-KSjReiIALGLYu56Q
سیاوش اوستا پرده بر میدارد چرا لوران فابیوس هسته ایران را پیچاند؟ شش سال زندانی دادن به خزعلی و محدور کردن ترویج نشان فرهر ایشان را یعنی سیاوش اوستا را خوش نیامد
برنامه پر محتوای دیگری از استاد سیاوش اوستا کوتاه اما بسیار ارزشمند
جریان ریش بزیهای کابینه روحانی
علی خامنه ای از انگلیس و عربستان میترسد آدرس عوضی میدهد و به اسراییل فحش میدهد
جواد ظریف که از کلکهای انگلیسی های مستقر در ریاست مجلس و قوه قضاییه ایران باخبر است گفت ....
قطع یارانه به احمدی تژاد امکان انتخاب در 4 سال دیگر میدهد
احکامی چون شش سال حبس دکتر خزعلی و محدود کردن مخفیانه ساخت فروهر در ایران و فشار پنهان و پیدای بر مردم ایران بجهان نشان داد که اندیشه خشن و خونین کادر رهبری نظان اصلاح پذیر نیست
http://mehrtv.com/
برنامه امروز استاد سیاوش اوستا را هم اکنون بطور لایو ببینید
علی خامنه ای باید توبه کند او ملتی را سگ هار و نحس و نجس خواند سخنی که از یک پاسبان قابل شنیدن نیست چه رسد کسی که خود را رهبر کشور بزرگی چون ایران میداند
علی خامنه ای از انگلیس و عربستان میترسد


Commentaires