پس از ترانه خوشا آنانکه رفتند با صدای اکبر گلپا بیاد شهدای جانباخته ایران و پس از ترانه انقلابی دیگه این آخر کاره اینک گلپا از ویرانه شدن ایران سخن میگوید و میخواند کاری از فضل الله توکل این ترانه پاسخی به ترانه ای است که در زمان شاه خواند خونه ما خونه پوشالی نیست پرده هاش مخمل ابر همگی رنگ شراب خواب سه گونه است


پس از ترانه خوشا آنانکه رفتند با صدای اکبر گلپا بیاد شهدای جانباخته ایران
و پس از ترانه انقلابی دیگه این آخر کاره
اینک گلپا از ویرانه شدن ایران سخن میگوید و میخواند کاری از فضل الله توکل
این ترانه پاسخی به ترانه ای است که در زمان شاه خواند خونه ما خونه پوشالی نیست پرده هاش مخمل ابر همگی رنگ شراب
خواب سه گونه است
کابوس دیدن
آینده دیدن
دیروز را دیدن
ایران با نرمش قهرمانانه سید علی خامنه ای آزاد میشود و بزودی با قتل عان 72 نفر در عاشورا حکومت امویان بدست ابومسلم خراسانی آزاد میشود و عباسیان دموکراسی را به ایران بر میگرداند

برای سفارش دیگر آثار سیاوش اوستا به فریاد دات نت بروید
www.Faryad.Net
برای پیوستن به آیین اوستا و آیین کهن و همراه شدن با نوزرتشتی ها ی جهان به زرتشت دات اف آر بروید
www.Zartosht.fr
برای دیدن برنامه های تلوزیونی بزبان پارسی و فرانسوی و ا آرشیو بیش از هفت هزار ساعت برنامه های آرشیو به مهرتی و دات کام بروید
www.MehrTv.Com
برای دیدن و یا دریافت سالنامه هفت هزار ساله به هفتهزار سال دات کام برود
www.7000sal.Com
برای شنیدن رادیو آوای ایران و آرشیو پرافتخار آن به آوا ایران دات کام بروید
www.AvaIran.Com
برای دستیابی به صدها سایت ایرانی به آریا هفت هزار دات کام برود
www.Aria7000.com
برای دیدن سایت سیاوش اوستا به اوستا دات نت برود
www.Awesta.Net
برا ی دیدن بخشی از صدها برنامه هنری که توسط سیاوش اوستا سازماندهی شده است به آریا هفت هزار دات اورگ برود
www.Aria7000.Org
برای خواندن تازه ترین نوشته ها و آرشیو مقالات سیاوش اوستا به آزادی دات بی

www.Azadi.Be


برا ی همراه شدن با سیاوش اوستا در فیسبوک
پس از قاسم سلیمانی اینک حسن روحانی است که از طرف خامنه ای کارت سپید دارد
و درود به لشکر 77 خراسان که حصر آبادان را شکستند

David Abbasi Sur Faceboo


برای سفارش دیگر آثار سیاوش اوستا به فریاد دات نت بروید
www.Faryad.Net
برای پیوستن به آیین اوستا و آیین کهن و همراه شدن با نوزرتشتی ها ی جهان به زرتشت دات اف آر بروید
www.Zartosht.fr
برای دیدن برنامه های تلوزیونی بزبان پارسی و فرانسوی و ا آرشیو بیش از هفت هزار ساعت برنامه های آرشیو به مهرتی و دات کام بروید
www.MehrTv.Com
برای دیدن و یا دریافت سالنامه هفت هزار ساله به هفتهزار سال دات کام برود
www.7000sal.Com
برای شنیدن رادیو آوای ایران و آرشیو پرافتخار آن به آوا ایران دات کام بروید
www.AvaIran.Com
برای دستیابی به صدها سایت ایرانی به آریا هفت هزار دات کام برود
www.Aria7000.com
برای دیدن سایت سیاوش اوستا به اوستا دات نت برود
www.Awesta.Net
برا ی دیدن بخشی از صدها برنامه هنری که توسط سیاوش اوستا سازماندهی شده است به آریا هفت هزار دات اورگ برود
www.Aria7000.Org
برای خواندن تازه ترین نوشته ها و آرشیو مقالات سیاوش اوستا به آزادی دات بی

www.Azadi.Be


برا ی همراه شدن با سیاوش اوستا در فیسبوک

David Abbasi Sur Faceboo

Commentaires