ایران در خطر تجزیه ما دشمن را خوب نشناخته ایم و مرتب در دام آنها افتاده ایم تلاش دیرین استعمار برای تجزیه ایران سید علی خامنه ای صد در صد زیر شنود


سید علی خامنه ای بعنوان دشمن شماره یک امریکا زیر شنود کمپانی های خصوصی که بسفارش سرویسهای جاسوسی کار میکنند هر تماس تلفنی فاکس و یا رایانه ای پیش از رسیدن به دفتر خامنه ای گرفته و شنود و شناسایی میشود و از هر ده تماس پنج تای آن وصل نمیشود
افشای شنودهای امریکا در جهان با شنودهای بیت خامنه ای افشا شد معاریو روزنامه معتبر اسراییلی نوشت که شنود ایران بسیار قوی میباشد
اکثر کمپانیهای ایرانی در کانادا و اروپا این حاسوسی و شنود مدرن را مدیریت میکنند و آنرا بقیمت بالایی به غرب میفروشند افشای اخیر که توسط جناحی از نیروهای امنیتی امریکا افشا شد در راستا شکستن لابی سازیها ضد تحریمها بود بر همین اساس خامنه ای یک گروه از رهبران یهودی ایران را بعنوان فرستاده ویژه به امریکا فرستاد و اوباما دیروز از یهودیان امریکا خواست تا علیه روحانی و خامنه ای لابی سازی نکنند
امام علی شیعه نبود و خودش هوادار سه خلیفه بود
دو وکیل در تهران در تلاش برکناری قالیباف هستند
پیمان عطار و همدانی پرونده را به محکمه بردند
سید علی خامنه ای صد در صد زیر شنود
آیا مختاباد خواننده مشهور شهردار تهران میشود یا محسن رفسنجانی؟

Commentaires