برنامه ویژه تلویزیونی بیاد محمد رضا شاه
چرا دو کار بزرگ محمد رضا شاه ژاندارمی خلیج پارس و جشنهای 2500 ساله برخلاف سخنان دشمنان ایران و ایرانی یک سرمایه گزاری بزرگ و پر افتخار و درست و نیک در راستای شکوفایی اقتصادی و سیاسی و گردشگری ایران بود؟
چشمها را از ناپاکی بشوییم و با نگاهی نو به این دو پدیده بنگریم
بیست و پنج سال پیش که این مسئله را از رادیو آوای ایران پاریس مطرح کردیم 
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
پنج شنبه ، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۷ : ۳۰ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۴ اکتبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۱۹ : ۵۵ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۰۸ : ۰۳ : ۰۱
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۵۷ : ۵۷ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۶ : ۵۶ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۶ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۴ : ۵۶ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۳ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۲ : ۵۹ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۹ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۴۹ : ۰۱ : ۰۱
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۶ : ۵۸ : ۰۰
تلویزیون مهر


Commentaires