گفتگوهای استاد سیاوش اوستا

گفتگوهای سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان پیرامون تاریخ معاصر ایران

با دکتر رزم آرا آخرین وزیر بهداری شاه و برادر سپهبد رزم آرا نخست وزیر مقتول
http://www.youtube.com/watch?v=btSo0uwUoF8

با محمد علی فردین
http://www.youtube.com/watch?v=jxqY_XLvFa4
لونا شاد
http://www.youtube.com/watch?v=EjiQ0pXoCso

گفتو با تیمسار فریدون جم داماد رضا شاه
http://www.youtube.com/watch?v=p03oyJTO_6o

با مهندس بازرگان
http://www.youtube.com/watch?v=af2ByZ91H2w

با دکتر ابراهیم یزدی
http://www.youtube.com/watch?v=-ASPVzOUIrg

تبرزدی و عزت ابراهیم نژاد با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=QnKQLrjYsWI

با داریوش فروهر
http://www.youtube.com/watch?v=L4VVp5y_2eM


http://www.youtube.com/watch?v=mmKNQOkOdXc

با فرهاد مهراد
http://www.youtube.com/watch?v=xeLa78jVh8I

با علی پهلوی نوه رضا شاه
http://www.youtube.com/watch?v=QuMBVg2MaJ8

با بهمن مقصودلو
http://www.youtube.com/watch?v=iN2UpOuZPaE

با سناتور جفرودی
http://www.youtube.com/watch?v=uDpht8bHMKg

با علی فخرالدین
http://www.youtube.com/watch?v=1-hlSumKlAU

با آیت الله مهدی حایری
http://www.youtube.com/watch?v=3RG7jr0wv4M

با مسعود سپند
http://www.youtube.com/watch?v=NZoXnPeqxCQ

با ابراهیم نبوی
http://www.youtube.com/watch?v=vXBC2dBelHg

با نجاح محمد علی سردبیر پارسی العربیه
http://www.youtube.com/watch?v=fF2br5FliK8

با دختر پرنسس ثریا
http://www.youtube.com/watch?v=yGVQ-om7sVk

با مهدی ذکایی سردبیر جوانان لس آنجلس
http://www.youtube.com/watch?v=LRDpfmBEsOY

با سیروس شرفشاهی سردبیر صبح امروز لس آنجلس
http://www.youtube.com/watch?v=g4UMWDpIy9c
با دکتر مهدی خزعلی
http://www.youtube.com/watch?v=Lpj395t8ytw

با آیت الله بروجردی  این ها نخستین مصاحبه های ایشان بود
http://www.youtube.com/watch?v=WXcGo_SZQj8

با سحرناز رضا زاده نماینده پارلمان جوانان انگلیس
http://www.youtube.com/watch?v=cgocVNMUlO8

با شهید اکبر محمدی
http://www.youtube.com/watch?v=wUFupyVoNn0

با خانم دکتر هما برازنده کار
http://www.youtube.com/watch?v=yiksniL7WxA

با بهروز وثوقی
http://www.youtube.com/watch?v=x0uPceEvAUg

با سیوان بارزانی سفیر عراق در اروپا
http://www.youtube.com/watch?v=6OBy9RuQoGg

دکتر احسان نراقی
http://www.youtube.com/watch?v=FYWYkHFT24k

حمید ذاکری مامور وزارت اطلاعات
http://www.youtube.com/watch?v=sQHQUeNSuic

با محسن مخملباف
http://www.youtube.com/watch?v=fxaigz5Vc5Y

با وکیل  عباس پالیزدار پیمان عطار
http://www.youtube.com/watch?v=8UWv7mNQ4Io

با فریدون هویدا کسیکه پیش نویس حقوق بشر سازمان ملل را نوشت
http://www.youtube.com/watch?v=ckjXtzmpqVc

با دکتر میرشاهی کاشف مداوای سرطان چشم
http://www.youtube.com/watch?v=QSIHM1_vyUg&list=PLA575131C91D344AA

با مسعود امینی
http://www.youtube.com/watch?v=kEw4UPY1qjs

با داریوش که ار اینجا ترک اعتیادش و اقامت پاریس او آغاز شد
http://www.youtube.com/watch?v=kS82Jg6lZTw

با دادستان فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=yXe2bi6gA4c

با ابراهیم حامدی
http://www.youtube.com/watch?v=bk1d1TU07YI

جمشید تفرشی از خانه رجوی به دفتر سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=pZHuZ0tkfto

با استاد اکبر گلپا
http://www.youtube.com/watch?v=rYpexLRMOBg

با آری بن مناشه مشاور تمنیتی نخست وزیر اسراییل ایرانی تبار و واسطه فروش اسلحه به ایران در جنگ ایران و عراق
http://www.youtube.com/watch?v=25BYVwAVRTQ

با رحیم شریفی مشاور بختیار و سردبیر گاهنامه سهند
http://www.youtube.com/watch?v=esvW0DngKPk

با زوزه بووه نماینده پارلمان اروپا سیاوش اوستا به او پیشنهاد نامزد شدن کرد و سه سال بعد وارد میدان شد
http://www.youtube.com/watch?v=av4xdkdB3e0

پیر ماریون رییس سازمان ضد جاسوسی فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=1MjBMzTsnxI

با حسن ستار خواننده
http://www.youtube.com/watch?v=pBt-NuyveEY

با امیر شجره مدیر پارس تی وی
http://www.youtube.com/watch?v=mMbGfA4iNzE

با روبرت منار دبیرکل گزارشگران بدوم مرز
http://www.youtube.com/watch?v=q0Y8JlzJQlo

با سیروس افهمی پهلوان نایب
http://www.youtube.com/watch?v=KsTdSPn6qiI

با جمشید حسنی دانیل دانا و یا بزرگ امید از گرفتن دو کشتی خنجر و تبرزین تا بازگشت به ایران و گریز به استرالیا و اسراییل
http://www.youtube.com/watch?v=fFLByRGaIDs


ژان لویی دوبره رییس پارلمان و شورای نگهبان فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=XqGkhRRC8o0

هوشنگ توزیع
http://www.youtube.com/watch?v=cn6QkOEttQE

با شهره آغداشلو
http://www.youtube.com/watch?v=wLQcKGrLe9E

با پروفسور سیف الدین نبوی پزسک بروجردی و خمینی و طالقانی
http://www.youtube.com/watch?v=xesBLxdTRr8

با آندره گراچف مشاور اول گورباچف
http://www.youtube.com/watch?v=iV5HJwBq9aA

با ماشا منش
http://www.youtube.com/watch?v=VR0obe6PW3Y

با ژیرار ماسون میترا شناس و بانکدار فرانسوی
http://www.youtube.com/watch?v=ztT15hFjErk

با داریوش ارجمند
http://www.youtube.com/watch?v=feTlxuOJdN0

با دکتر سیف زاده وکیل دادگستری در ایران
http://www.youtube.com/watch?v=1F05wLax8BQ

با آلن سورال مخالف سیستم غرب
http://www.youtube.com/watch?v=8WAmIHwMMF0

با احمد بن نور وزیر حبیب بورقیبه و رییس سازمان تمنیت تونس این مصاحبه پیش از خود سوزی بوعزیز انجام شد که روشنفکران تونسی کبریت انقلا خواندند
http://www.youtube.com/watch?v=JVh4GIqDDfw

با قاضی فرانسوی اریک آلفن که زاک شیراک را به دادگاه کشاند
http://www.youtube.com/watch?v=_qsQMwRialY

با محمد ناصر الطرش رییس حزب مسلمانان فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=rrRAllxixm4

با پیر هانری رییس سازمان پناهندگان فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=UsnOQFLWkbI

با سناتور وزیر   هانری کایاوه
http://www.youtube.com/watch?v=yQbqaPjHGyI

با ژاک ورجس جنجالیترین وکیل جهان
http://www.youtube.com/watch?v=bnMUisi59-o

با روژیس دوبره یار چه گورا و کاسترو
http://www.youtube.com/watch?v=2dg0f1xmpW4

با پادشاه موناکو
http://www.youtube.com/watch?v=sFyAyI95ANU

با ژنرال هانری پاریس مشاور وزرای فرانسه و ریی دموکراسی فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=XYZkTi4jhKE

با روبرت بایر مدیر سازمان سیا و پیام اوباما به سید علی خامنه ای
http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No

با الی بارناوی سفیر اسراییل در فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=wW09YEpNqIg

با دانیل ژلن هنرپیشه شاعر و گل ساز فرانسوی
http://www.youtube.com/watch?v=sl_gSZkf17E

با پاتریک روژله مامور امنیتی فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=PScTrgirIRA

کریستیان اتیه وکیل فرانسوی
http://www.youtube.com/watch?v=V8KIzgCrK7g

با رمضان بشر دوست وزیر و نامزد ریاست جمهوری آریانا  افغانستان
http://www.youtube.com/watch?v=LOhN6uJgM18

با مصطفی همدانی وکیل پالیزدار
http://www.youtube.com/watch?v=7I2u7WBGsiQ

با دکتر عباس پالیزدار
http://www.youtube.com/watch?v=3-7UGTyD0Gs
گفتگوهای دیگران با سیاوش اوستا


گفتگوی لیلا فروهر با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=nsI2kOVJAiU

پرویز صیاد با اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=8SO9xg5NShk

پرویز قاضی سعید
http://www.youtube.com/watch?v=lVH1HK9nlwY

نجوا قاسم العربیه
http://www.youtube.com/watch?v=47ugfsr3HE8

العربیه خانم منتهی با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=4BupI8kT89k

خانم هما احسان
http://www.youtube.com/watch?v=hMC9lj31qnI

لونا شاد
http://www.youtube.com/watch?v=EjiQ0pXoCso

هاله نظری شجره
http://www.youtube.com/watch?v=VnVQqctasao

رضا صفدری از تهران
http://www.youtube.com/watch?v=Qz7p2eYz5kM

رضا فاضلی
http://www.youtube.com/watch?v=Q51ueRAXwl4

مسعود اسداللهی
http://www.youtube.com/watch?v=k-WCDF66MDs

رضا صفدری و لاریجانی با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=rmuNvT8HWk8

با خبرنگاران در آمریکا پیرامون استعمار نوین و تروریسم
http://www.youtube.com/watch?v=-EyggPtYoPc

خانم آذر شیوا با استاد اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=HTY6rGxOmYg

میبدی با اوستا درباره ساخت دکتر عباسی قلابی
http://www.youtube.com/watch?v=Y_RpGr8g-Bo

سیروس شرفشاهی و دعوت سفر به اسراییل از رهبران ایران که چند روز بعد اسراییل تایید کرد
http://www.youtube.com/watch?v=3lBnDZ97gWY

سیروس شرفشاهی و مناشه امیر مدیر رادیو اسراییل با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=L3OQ5SyOnAg

گزارش یکساعته العربیه از سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=Xk3El0N-LSs

علی توحیدی طبری رایزن فرهنگی سفترت ایران در فرانسه که در پاریس پناهنده شد
http://www.youtube.com/watch?v=F8fRx7YhsAE

فرزین و حضور بالا و پر کار در بازیهای جهانی سال 1998 فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=kR1CKQGKOLc


باربد طاهری با سیاوش اوستا درباره تاریخ انقلاب
http://www.youtube.com/watch?v=UKwdpSuZ0d8&list=PL3E8E380C9B8F2D89

میبدی با اوستا درباره علی شریعتی
http://www.youtube.com/watch?v=ix_4LZR6Nkc

احمد آزاد با سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=CFQu8V_d3Ow

مسعود امینی با سیاوش اوستا و نامه رفسنجانی
http://www.youtube.com/watch?v=WjK8RXxgNKM

سهراب اخوان با اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=jSAW9kG60G4
چند سخنرانی در جایگاههای ویژه

در شهرداری ورسای در باره تمدت ایران و فرهنگ غرب و مسیحیت
http://www.youtube.com/watch?v=gn5w9MaeKJM


سخنرانی در سنای فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=bvDA0ZREgcE
فیلم دوم
http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No


جنگ جهانی سوم با حضور رولان دوما وزیر خارجه فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=0LFI4hlRFk0

برافروختن آتش در گور سرباز گمنام پاریس توسط سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=uX4Bl2PcVs0

با ژاکلین نگرو وکیل حقوق بشر فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=XBbvuYSo-j0


سخنرانی مشاور رییس جمهور فرانسه و چند شخصیت دیگر بریاست سیاوش اوستا
http://www.youtube.com/watch?v=8BoaLA8dc0sجوایز و نشانهایی که سیاوش اوستا گرفته است

جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=ilD2USK2adY
برنامه پرویز صیاد درباره همین جایزه
http://www.youtube.com/watch?v=RcJHHlP35Zkجایزه شایستگی و سپاس فرانسه
http://www.youtube.com/watch?v=Li2H7Az9-A0


هنر دانش و ادب فرانسه جایزه نخست
http://www.youtube.com/watch?v=H5mFnSAqR6M

هنر دانش و ادب فرانسه جایزه طلایی   دوم
http://www.youtube.com/watch?v=8V4bGAhOD58

Commentaires