آنجا که زرتشت بهشت الله تازی را میسوزاند و جهنمشان را خاموش میکند سیاوش اوستا او را در خواب دید زرتشت بزرگ را

 http://youtu.be/hxSsaGnPAYI

برنامه امروز سیاوش اوستا پنج شنبه 26 تیرماه سال 7036 اریایی میترایی
همدردی آرام بخشانه در سوگ بانو شرمین شجره و فرزندش و ترانه های زیبای او
ما به خدا و جاودانگی روح و روان باور داریم هر چند با دینداران نیستیم و ایین اوستا پیامبرش از سوی خدا برانگیخته نشده است بلکه توجه ساز انسان به خرد و دانش است
دیشب سیاوش اوستا زرتشت را در خواب دید که مشعلی در دست و جام آبی در دست دیگر داشت پرسیدم پیر من چه میکنی گفت میخواهم بهشت تازیان را با این مشعل بسوزانم و با این آب جهنمشان را خاموش کنم که با عشق و مهر برای بهزیستی در همین جهان تلاش کنند و از آتش و جهنمی نترسند
آزادی دکتر مهدی خزعلی از بند و با آرزوی آزادی سراج الدین میردامادی در هفته آینده
ما سپاسگزار همیشگی خزعلی تبرزدی و میردامادیها که در زندانها میپوسند هستیم دیگر نویسندگان و روزنامه نگاران داخل از اینها بیاموزند و بنویسند و فقیهان استعماری را افشا کنند
خدا کیست و چیست و بهشت و جهنم چیست و ایا باید بقول خیام چون خران 19 ساعت چیز نخورید تا زخم معده بگیرید و نماز و روزه نزد نو زرتشتیان چگونه است؟
ایا ما استعمار نو و بویژه انگلیس را میشناسیم؟ انگلیس ناپلیون و ژاندارک را کشت و انقلاب کبیر فرانسه را در پی شکست از فرانسه در آمریکا بوجود آورد و شاه فرانسه و زنش را گردن زدند اما بدست خود فرانسویها؟
انگلیس با برنامه کار میکند اما ما یک فیلم روز رستاخیز را ماندیم که اجازه بدهیم یا نه؟
قلیزاده تهیه کننده و درویش کارگردان و دو شرکت جهانی در میان سرمایه گزاران هستند اما امروز مکارم و چند ملای دیگر میخواهند جلوی نمایش فیلم را بگیرند و یا انرا سانسور کنند و خامنه ای و رفسنجانی که فتوای ساخت این فیلم را داده اند و تایید کرده اند که عباس و مسلم و علی اکبر و علی اصغر را نشان بدهند امروز شجاعت انرا ندارند که به روحانی و حجت اله ایوبی اجازه بدهند تا به این فیلم پروانه بدهند؟ این مراجع نوکر استعمار یک عمر تبلیغ کردند که معصوم 14 نفرند اما مکارم شیرازی بچه های حسین و عباس و مسلم را هم به لیست معصومین اضافه کرده است و جالب که مکار شیرازی انگلیسی به ایوبی نامه نوشته است که برخی به او گفته اند این فیلم فلان است یعنی این فقیه استعماری گوش بحرف چاتا آدم است و از خوش اختیاری ندارد؟

http://www.youtube.com/user/avairan/videos

سیاوش اوستا در سال 1985 نوشته بود که زرتشت را در خواب دیدم مشعل وجام آب در دست !
و شتابان میرفت

سیاوش اوستا از او پرسید ای بزرگ و پیر ما به کجا میروی چنین شتابان؟؟؟
زرتشت بزرگ گفت : میروم با این آتش بهشت صحراگردان تازی را بسوزانم وبا این آب آتش جهنم شان را خاموش کنم
تا مردم اهورا مزدا و خداوند راستین را فقط بخاطر عشق و مهر و دوستی و سپاس پرستش کنند
نه بخاطر عیاشی و زنبارگی و شرابخواری دایم در بهشت وترس از جهنم

Commentaires