فرق آیین عروسی بسبک آریایی با سیاوش اوستا و خطبه عقد تازی بزبان پارسی توسط خامنه ای


فرق  برگزاری آیین پیوند خویشاوندی بسبک آریایی توسط سیاوش اوستا رهبر نوین زرتشتیان جهان را ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=E_cenQKn0lQ
و خواندن خطبه عقد توسط آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ببینید و داوری کنید
https://www.youtube.com/watch?v=Jt741bdxTh8&list=PLn__1QjgaKd60bmELO8T4SZhO5yo5h6TS
بامهربان یاران آیا میدانید چرا باید بسبک آریایی عروسی کنید؟ و همه دوستان و خویشان و کسانیکه میخواهند عروس بشوند را نیز آگاه کنید؟ زیرا خطبه عقد به زبان تازی و خواندن ترجمه  آن بزبان پارسی توهین بزرگی بزن است
برای آگاهی بیشتر در زیر را کلیک کنید
http://avairan.com/aroosi-irani/
برای آشنایی با اسناد و شیوه عروسی بسبک آریایی و یا دعوت از سیاوش اوستا در زیر کلیک کنید
http://avesta.be
شما از هر دین و آیین و مذهبی که هستید میتوانید از عروسی بسبک آریایی و با حضور استاد سیاوش اوستا بهره ببرید و شکوه تاریخی به آیین عروس خود بدهید

 نمونه کوچکی از بخشی از پیمان خویشاوندی و آیین عروسی بسبک آریایی با سیاوش اوستا

 

خطبه عقد تازی به پارسی توسط آقای خامنه ای
خود شما داور کنید زیبایی و شکوه آریایی و میهمانان و سفره عقد  آریایی و شیخ بازی ملاها


Commentaires