اعترافات جالب هادی خرسندی وقتی شهرت نداشت تحصیلاتش و شاعریش و شاه


یک مصاحبه بسیار زیبا و تاریخی با هادی خرسندی که حتما
 باید بشنوید


http://youtu.be/SPSaEG9qpNU?list=UUvabaQfKE-sXD9NttaUAThw
اولین مصاحبه رادیویی و نخستین شب شعر هادی خرسندی در پاریس با استاد سیاوش اوستا
این مصاحبه بسیار مهم و تاریخی سیاوش اوستا با هادی خرسندی متعلق به 22 سال پیش است که هم پرسشها جالب است و هم پاسخ ها در روزگاری که هنوز هادی خرسندی هادی امروزی نبود
در این مصاحبه هادی خرسندی به واژه پادشاه خیلی حساس است و خودش از نخستین روزنامه اش در خارج که طاغوت نام 
داشته است و بعدا به اصغرآقا تبدیل شده است سخن میگوید
هادی خرسندی در این مصاحبه خودش میگوید که تا چهارم دبیرستان درس خوانده است و درس خواندن را ترک کرده است

hadi khorsandi & david abbasi siyavash awesta directeur institut awesta   persiancnn  mehrtv  http://zartoshr.fr
http://awesta.net

Commentaires