استاد اکبر گلپا در 82 سالگی و جدیدترین ترانه شعر نگفته با عکس هایی جدیدمتن تازه ترین آهنگ اکبر گلپایگانی در سن 82 سالگی

مرد حنجره طلایی بسان جوانی از عضق و مهر و خاطره میخواند

در این کلیپ یکسری عکسهای تازه و جدید را از استاد اکبر گلپا با یاران میبینید

هوا با نم نم ابر بهاران تازه شد دلم پر پر زدو یاد تو بی اندازه شد

به اشک آسمان چون گل تبسم میکنم تو را چون شعر ناگفته تکلم میکنم

شب شدو باران اشکم تازه شد شوقه دیدار تو بی اندازه شد

گم شدم در خود که پیدایت کنم قصه ی امروز و فردایت کنم

شعر آهنگ جدید گلپا شعر ناگفته

میروم در پهنه ی گسترده ی اندیشه ها تا بپیوندد تنم با ریشه های بیشه ها

مثله نور از من گریزان مثل شب در سایه پنهان با دلی افسرده حالی پریشون

سینه سوزه التهابم زخمیه تیغه عذابم ای فراموشم نکرده سهل و آسان

هوا با نم نم ابر بهاران تازه شد

دلم پر پر زدو یاد تو بی اندازه شد

به اشک آسمان چون گل تبسم میکنم

تو را چون شعر ناگفته تکلم میکنم

شب شدو باران اشکم تازه شد

شوقه دیدار تو بی اندازه شد

گم شدم در خود که پیدایت کنم

قصه ی امروز و فردایت کنم

میروم در پهنه ی گسترده ی اندیشه ها

تا بپیوندد تنم با ریشه های بیشه ها

مثله نور از من گریزان مثل شب در سایه پنهان

با دلی افسرده حالی پریشون

سینه سوزه التهابم زخمیه تیغه عذابم

ای فراموشم نکرده سهل و آسان

David Abbasi président de new Zoroastriens du monde et institut Awesta, PersianCnn.Tv, mehrtv, radio ava Iran, Shahré farang 66 av des champs Elysées 75008 paris France. سیاوش اوستا   Dr Hassan ABBASI-

Commentaires