افشای اسرار مهمی از اتم ایران توسط دکتر خسن عباسیبرنامه سیاوش اوستا پیرامون تازه ترین کارهای محسن مخملباف باغبان و رئیس جمهور و تازه ترین پروژه او درباره آیین زرتشت
دکتر حسن مشهور که هرگز نباید او را با سیاوش اوستا و دکتر حسن عباسی اصلی مقیم پاریس عوضی بگیرد رازها و پشت پرده های افکار و اهداف نظام را در باره اتم فاش میکند

مشاور ویژه خامنه ای دکتر حسن عباسی مشهور یکی از فرماندهان سپاه و استاد دانشگاه امام حسین اسرار مهمی را فاش میکند
سالها پیش جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به چهره ی جهانی استاد سیاوش اوستا ناگهان از طریق رسانه های لس آنجلسی و عوامل مزدور و معتادش همین آقای دکتر حسن عباسی را که استاد دانشگاه امام حسین تهران و از فرماندهان سپاه و تئوریسینهای رزیم اسلامی بود را به شهرتی جهانی رساندند تا شبهه را با چهره و شخصیت سیاوش اوستا که دکتر حسن عباسی بود در جهان بیافرینند در پس این بدل سازی رسانه های لس آنجلسی و برنامه سازان معتاد کار بدانجا رسیده بود که حتی دوستان نزدیک و فامیل شخص سیاوش اوستا نیز باورشان شده بود که این دکترحسن عباسی تئوریسین جمهوری اسلامی و مشاور اول سید علی خامنه ای همان دکتر حسن عیاسی پاریس و سیاوش اوستا میباشد 
یکی از ماموران برجسته اطلاعات جمهوری اسلامی در سالها پیش این مسئله را افشا کرد که در ویدیوی زیر میشنوید
https://www.youtube.com/watch?v=YC3yu...
مهدی هاشمی رفسنجانی نیز در محاکمات اخیرش مسئولیت این ترور شخصیت را پذیرفت و صربه زدن به چهره جهانی استاد سیاوش اوستا را یکی از وظایفی دانست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به او واگذار کرده بود
شخص پاسدار حسن عباسی در تهران که شاید روحش هم از این توطئه ی مشترک تریاکی ها لندن و لس آنجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام بی خبر بود بعنوان یک تروریس برتر بشهرت جهانی دست یافت هرچند در چندین مرحله در ایران بازداشت و زندانی شد اما سخنان جنجالی او سر خط خبرها بود اینک همین شخص یعنی آقای دکتر حسن عباسی مشاور خامنه ای در تهران سخنان بسیار جالبی درباره توافق هسته مطرح کرده است و پرده از اسرار مهمی برداشته است که همان برنامه سازان معتاد دیروز دیگر امروز به او و سخنان بسیار مهمش نمی پردازند
David Abbasi président de new Zoroastriens du monde et institut Awesta, PersianCnn.Tv, mehrtv, radio ava Iran, Shahré farang 66 av des champs Elysées 75008 paris France. سیاوش اوستا Dr Hassan ABBASI-
و نیز تازه ترین ترانه اکبر گلپا که در سن 82 سالگی آنرا خوانده است شعرناگفته
تختی و فردین و گلپا سه عیار یعنی ای یار و سه جوانمرد تکرار نشدنی تاریخ ایران هستند
Http://davidabbasi.com
http://persiancnn.tv
David ABBASI guide et président de néo zoroastriens du Monde 
استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتی ها
Nos Emissions Radio & Tv En Live diffuse par Satellite & par Internet dans le monde Entier & :David ABBASI a reçu sur l'antenne de la Radio "IM" et "Mehr TV" de nombreuses personnalités politiques et artistiques Parmi les participants : en 2011 Monsieur le Ministre Ahmad BENOOR, Maître Pierre MONTORCY, Le Général Henri Paris, Ali Pahlavi, Dr MirShahi, Marshall Manesh
Samedi 28 Nov 2009 Patrick Rougelet, ancien commissaire principal des Renseignements généraux & auteur de 2 livres : Les carnets noirs de la 

Commentaires