امریکا برای دادن قدرت به مجمع مصلحت بزودی خامنه ای را خواهد کشتhttps://www.youtube.com/watch?v=yVAx75mBozk
برنامه امروز استاد سیاوش اوستا
همکاری تنگاتنگ ایران اسلامی با اسراییل و امریکا از 35 سال پیش تا به امروز
پاسدار دکتر حسن عباسی میگوید 20 سال پیش روحانی با یک مقام امنیتی اسراییل در پاریس ملاقات کرده است
سیاوش اوستا سند از یکی از مدیران موساد ارایه میکند که ملاها از نوفل لوشاتو تا به امروز همکار میکند
برنامه بعدی اوبا پس از توافق هسته ای بمباران چند پایگاه نظامی و بماران کردن بیت رهبری است
ایا پدر بزرگ اقای باراک حسین اوباما ایرانی بوده است///؟ منشی مخصوص و چند کارمند مهم کاخ سفید ایرانی هستند و اوباما همه ساله سفره هفت سین می چیند
چرا و چگونه فرزند بیست ساله حسن روحانی در پایگاه نظامی جنوب تهران کشنه شد//؟
چرا محسن رضایی و حسن روحانی درباره قتل فرزندانشان سکوت کرده اند؟
پستی در قدرت طلبی تا چه حد و به چه قیمتی؟

Commentaires