سخنان دکترحسن عباسی بدل سیاوش اوستا ضد توافق هسته ایچند سال پیش اکثر رسانه های شبه اپوزیسیون 24 ساعت از یک فرمانده سپاه تبلیغ کرده و سخنان او را که ضد اسراییل و در دفاع از تروریسم اسلامی بود مرتب پخش میکردند تا نام حسن عباسی را در جهان منفی کنند ریرا حسن عباسی پاریس که سی سال با نوشتن دهها کتاب نقش مهمی در روشنگری جهان آریایی داشت با این نام در جهان و مجامع علمی و رسانه ها و درمیان مردم شناخته شده بود وی در همین بحبوحه نام سیاوش اوستا را انتخاب کرد ولی همچنان افراد زیادی در داخل و خارج دچار این شبهه و نیرنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام شده  و دکتر حسن عباسی فرمانده سپاه تهران و استاد دانشگاه امام حسین را با سیاوش اوستای پاریس یعنی سیاوش اوستا اشتباه میگیرنددر این ویدیوی بسیار مهم دکتر حسن عباسی فرمانده سپاه و مشاور خامنه ای اسرار مهمی از اتم ایران را فاش میکند

و جالب اینکه وقتی  مجمع تشخیص قصد ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا دکتر حسن عباسی اصلی را داشتند و مرتب صدای دفاع از تروریسم دکتر حسن عباسی فرمانده سپاه را پخش میکردند امروزه او را فراموش کرده اند و هیچ جا سخنی از او نیست؟ او را بازداشت و زندانی کردند کسی چیزی نگفت دفتر و تشکیلاتش را در تهران تعطیل کردند کسی چیزی نگفت همچنان اسرار رژیم را افشا میکند و نیرنگهای مجمع تشخیص را افشا میکند اما کسی چیزی پخش نمیکند

Commentaires