مرگ انسانیت درجهان همه بفکر پول و قدرت و شهوت هستند شعله در شعله رفتhttps://youtu.be/_1nfzKOvxcw
از حسن روحانی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواست تا آمرین و عاملین آتش زدن آسایشگاه صدها گربه و قتل عمد بانو شعله رئوفی را محاکمه کرده و به مجازات برسانند
سیاوش اوستا به روحانی گفت از خاتمی یاد بگیر که با اعلام اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانیان را ترور میکند لااقل یک کار خوب و تاریخی انجام داد
برنامه امروز پنج شنبه دوازدهم شهریورماه 7037 آریایی میترایی سياوش اوستا
جسد كودك كرد سه ساله جهان را لرزاند
آتش سوزي عمدي آسايشگاه ٥٠٠ گربه و كشتن خانم شعله رئوفي
ناصر پورپيرار تازي زاده ضد فرهنگ ايران از دنيا رفت
تيراندازي به خانه تبرزدي هنگام مصاحبه با عسل پهلوان
از حسن روحاني و قالي باف ميخواهيم كه
جوان هفده ساله امريكايي كه به بيست و سه زبان حرف ميزند در تلويذيون امريكا غزل حافظ را خواند
http://www.voinews.net/archive/program/8180/

Commentaires