کنسرت تی وی+عروسی تی وی-24 ساعت موزیک جهان+حمیرا و گلپا تی ویایلام از کهنترین جایگاههای زیست بشر و نخستین تمدن جهان آنجا بنا شده است  شهر ایوان پس از ایلام بزرگترین شهر استان است و منطقه ای زرخیر از معادن و کشت گیاهان دارویی و همراه با کوههای زاگرس میباشد ایلام و رود کرخه و کارون همان بهشتی است که محمد تازی وعده آنرا به مریدان خود می داد و امروز اطراف سد گه نگر گنگر با بیش ار ده اثر باستانی از تمدن و تاریخ هفت هزار ساله در خطر زیر آب رقتن است شورش کنید تظاهرات کنید و اجازه ندهید که تازیان بی وطن حاکم بر میهن هر روز بلایی سر مردم و میهن ما بیاورند

شرح کامل یلدا و کریسمس و عیسی ای که ایرانی و آریایی و اوستایی است

و سرگذشت ایلهای سلحشور ایران که قهرمانانه از آن آب و خاک قرنها پرستاری کرده اند

و معرفی بیش از بیست کانال رادیویی و تلویزیونی مهر تی وی با موریکهای رنگارنگ و مختلف و کنسرت تی وی که مرتب برای شما کنسرت پخش میکند

زرتشت تی وی  و گلپا تی وی و حمیرا تی وی که مرتب آثار این عزیزان را برای شما پخش میکند  ببینید و بدیگرن معرفی کنید و از کانالهای رنگارنگ مه بهره ببریذ

Commentaires