فاطمه کوماندو یعنی خانم معصومه ابتکار نیلوفر سابق که جرو سفارت بگیرها و لگدکنندگان پرچم آمریکا بود در گوش اوباما در پاریس چه گفت؟ هادی حیدری کاریکاتوریست بر جسته ایرانی چرا بارداشت شد؟ سراج الدین میردامادی که در جنگ ترکش خورده است در زندان اوین سخت بیمار است. سند قاطع بر گسترش اسلام با شمشیر.صد سال پس از قتل عام انسنهای پاک ارمنی در دولت عثمانیhttps://www.youtube.com/watch?v=Zx7GnKiB6Mo
فاطمه کوماندو یعنی خانم معصومه ابتکار نیلوفر سابق که جرو سفارت بگیرها و لگدکنندگان پرچم آمریکا بود در گوش اوباما در پاریس چه گفت؟ هادی حیدری کاریکاتوریست بر جسته ایرانی چرا بارداشت شد؟
سراج الدین میردامادی که در جنگ ترکش خورده است در زندان اوین سخت بیمار است. سند قاطع بر گسترش اسلام با شمشیر.صد سال پس از قتل عام انسنهای پاک ارمنی در دولت عثمانی
با کامپیوتر و با کلیک در لینک زیر برنامه را بطور کامل فیلم گردن زدن اسلام ناپذیران را ببینید
در آرشیو برنامه یوتوب سه دقیقه گردن زدن سانسور شده است اما در لینک زیر برنامه را کامل میبینید
http://www.voinews.net/archive/program/8564/

Commentaires