برنامه جمهوریخواهان آمریکا برای دستیابی به هفت کشور نفت خیرژنرال پنج ستاره آمریکائی وسلی کلارک طی مصاحبه ای در سال 2007 اظهار داشت که آمریکا در نظر دارد در 5 سال آینده به رژیمهای 7 کشور پایان دهد . سوریه+لیبی+لبنان+سومالی+سودان+عراق و ایران دراین لیست قرار دارند که در زمان پرزیدنت بوش تهیه شده

Commentaires