تلگرام سید علی خامنه ای در دست تبلیغات ما

تلگرام سید علی خامنه ای با صدها هزار عضو در دست هواداران مهر تی وی و سیاوش اوستا قرار گرفت و دهها آگهی و اطلاعات برنامه های ما بمدت چند دقیقه روی صفحه تلگرام خامنه ای بود

khamenei.ir

این اقدام و بزرگ و انقلابی از خارج کشور هدایت شد و کلیه مطالب روشنگر و آگاهی بخش ما در رابطه با نظام خشم و خون جمهوری اسلامی و عدم شرکت مردم در انتخابات و اسرار بسیار مهمی که در برنامه های ما مطرح شده است و رفرانشهای رادیو و تلویزیونی ما بزبانهای مختلف و سایتهای اینترنتی و همه وهمه برای صدها هزار نفر عضو تلگرام سید علی خامنه ای روان شد

بازی سیاست به بازی فوتبال میماند سه گروه دخیلند  مافیای پول ساز  بازیکنان بازیچه وسط میدان و مردم عاشق باری که با دار و فریاد و جنگ و دعوا وارد استادیومها میشوند

سیاست همه جای دنیا چنین است

نخستین سالگرد درگذشت استاد پرویز اصفهانی یکشنبه گذشته با حضور شخصیتهای ایرانی در لندن برگزار شد

انتخابات فرمایشی ایران نیز بازی است که واقعا اگر کسی وارد شود خریتش را ثبت کرده است چون میگویند شما اگر هم مخالف نظام هستید در انتخابات شرکت کنید چون شرکت در انتخابات تثبیت نظام است؟

بازی را شیرین و بامزه هم میکنند مثلا اینکه حتما بیایید رای بدهید چون با این خبرگان میخوان خامنه ای را کله کنند

یا اینکه نوخ خمینی جنایتکار که امروزه خود سران نظام میگویند که مثل خمینی جانی نیستند و پنهان آدم میکشند   این نوه ای که حتی جامع المقدمات هم نمیداند را آیت الله میخوانند تا باز بگویند ببینید چه انتخابات گلی است؟ حتی نوه خمینی هم رد صلاحیت شد

22 یهمن است امروز روزی که به هزار و یک دلیل استعمار شکوه و عظمت ایران اهورایی را نابود کرد به بخشی از مصاحبه سیاوش اوستا با یکی از مدیران موساد و مشاور امنیتی اسحق شامیر گوش کنید تا دریابید چگونه یک ایرانی یهودی اسراییلی در امریکا یکسال زندانی شد تا ایران در جنگ با صدام و اعراب شکست نخورد و اسلحه داشته باشد


Commentaires