رفسنجانی از خامنه ای خواست تا توبه کند و خامنه ای اورا نفوذی و انگلیسی خ...دکتر مختاباد در انجمه شهر تهران به پرداخت 400 میلیارد تومن به حوزه های آخوندی اعتراض کرده و گفت این پول را خرج مردم و فرهنگ و هنر ایران کنید

بازی پلیس خوب و بد خامنه ای و رفسنجانی بالا گرفت برای کشاندن مردم از هر طیف و طبقه و هویتی خامنه ای رفیق 50 ساله اش را نفوذی بیگانه و مامور انگلیس خواند و رفسنجانی که تا دیروز به شورای نگهبان بد میگفت در دفاع از شورای نگهبان از خامنه ای خواست تا توبه کند  در این فیلم اسناد موثقی میبینید که از شارلاتان بازی و انتلجنت و کلکهای ملاهای هفت خط روس و انگلیس پرده بر میدارد

برنامه امروز سیاوش اوستا پخش جهانی که همیشه برنامه زنده و آرشیو را میتوانید در مهر تی وی دات کام ببینید

در همین برنامه ترانه ای از گلپا

david abbasi president persian CNN & institut awesta

66 av des CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS

Commentaires