مورگان فریمن زرتشتی شد-فردین جاودانشد-افغان آریانا شدبرنامه ای دیگر از سیاوش اوستا رهبر جهانی نوزرتشتی ها که پرده از بی لیاقتی آقای خامنه ای در رهبری کشوری هفت هزار ساله پرده برمیدارد

فردین هنرمند همیشه ماندنی با ترانه ی زیبای ایرج بیاد او و سخنان فریدون توفیقی در باره جوانمردیهای قردین و گفتگوی تاریخی سیاوش اوستا با محمد علی فردین

میشل اوباما همسر بارک حسین اوباما نوروز را در کاخ سفید جشن گرفت  او نقش بسیار مهمی در تلاشهای شوهرش دارد و 5 مدیر برجسته کاخ سفید رنان ایرانی تبار هستند

آقای آلن ایر یکی از هزاران امریکایی ایران شناس است که جشنهای پارسی و ایرانی آریایی را به کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا منتقل کرده است

سخنان تاریخی مورگان فریمن درباره همه ادیان و زرتشتی شدن او

یاد روز صادق هدایت و سپاس از عباس قادری که در روز زایش گلپا بهمراه گروه موزیکش بخانه گلپا رفت

تلویزیون طلوع افغانستان و جشن نوروز و ترانه های پارسی و دری و تاجیکی

سیاوش اوستا به سید علی خامنه ای چگونه رهبر بودن را آموزش میدهد

michelle Obama, alain eyr morgan freeman-mohammad ali fardin-

institut AWESTA 66 av des champs elysees 75008 paris france persian cnn afghanistan-iraj be yade fardin-sepas akbar golpa abbas ghaderi

Commentaires