جنگ جناحها در سینمای ایران افخمی تبریزی داعشی حسود و بیمار روانی جیرانیبرنامه ای دیگر از سیاوش اوستا

حسادت و فحاشی در سینمای ایران جنگ و لفظی جیرانی و کمال تبریزی و بهروز نجفی و مسعود فراستی

کلیپی با صدای ابی برای قهرمان ملی حشمت تبرزدی کارگردان فیلم پر بیننده مارمولک داعشی های سینمای ایران را در برنامه فریدون جیرانی که در پاریس میگفتند شبیه سلمان رشدی میباشد را افشا میکند مسعود فراستی سخنگوی حزب رنجبران مائوئیست که پس از زندان توبه کرده بود و هر برنامه 300 هزار تومن از جیرانی میگرفت تا به سینماچیان بتازد قهوه خانه باز کرده است اما بهروز افخمی و جیرانی برنامه داران ملاویزیون هستند کمال تبریزی که فراستی از او با عنوان کمال تارزنم من یاد میکند در این برنامه ده بار میگوید که بهروز افخمی و مسعود فراستی بیمار روانی بوده و باید به روانپزشک رفته و قرص بخورند همو میگوید که مسعود مثل داعش و بدون محاکمه گردن میزند و مثل داعش ریش دارد و شعبون بی مخ است

بهمن مقصودلو در کافه لیت پاریس بیاد تبرزدی با کلیپ ابی

هدف از خبر رسانی اعتصابات و خروش رود سن در پاریس همزمان با یورو 2016 و کلی خسارت

آیین اوستا دین نیست بلکه دستور زندگی و بهشت سازی این دنیا و برخوردار بودن از زندگی مرفه و آسوده و در ارامش و آسایش زیستن

https://youtu.be/di1KLFxnje8

David ABBASI

Écrivain, Historien, Islamologue

David BBASI - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

Office : TEL : 33 1 45 63 02 63- Mob. : 33 6 87 81 61 44

Shahre Farang paris, Persian music, Musique perse

www.abbasi.fr ,Perse 7000 ans de civilisation,persia 7000 years of civilization

به پايگاه رايانه ای "سياوش اوستا" بزبان پارسی خوش آمديد

http://awesta.net

اگر روزها و ماهها به اين پايگاه بيائيد باز هم نخواهيد توانست هزاران برگ مطلب و ساعتها برنامه راديو وتلويزيونی را از نگر بگذراند هراز چندی به ما سری بزنيد

24 ساعت مهر تی وی را به چهار زبان در سراسر جهان ببینید

http://mehrtv.com

آرشیو ما را در پارس تی وی ببینید

http://www.voinews.net/archive/program/9182/

آرشیو پارسی ما در یوتوب

http://youtube.com/mehrtv

NOTRE ARCHIVE EN FRANCAIS

http://youtube.com/mehrtvfr

چگونه زرتشتی شویم؟

http://zartosht.fr

سفارش آثار سیاوش اوستا

http://awesta.org

Commentaires