شاهزاده علیرضا پهلوی نیز از هنگام آشنایی با سیاوش اوستا https://youtu.be/WN0GVQbA9fY

آیا رسما جانی برای من و تو و یا برای ایران و مردم ایران گریه میکند؟

خودش میگوید که برای از دست دادن قدرتش گریه میکند

گریه میکند چون نتوانست نوه بیسواد خمینی جانی قرن را به رهبری ملت فرهیخته برساند

جریان دستگاه کنترل نصب شده در سینه خامنه ای که فرامرز دادرس خوب آنرا شرح داد

پیش از اینکه سر جانی دوم انقلاب را زیر آب کنند رفیق و برادر و همسنگرش سید علی خامنه ای رسما و علنا و با قاطعیت او را شیطان اگبر یعنی بزرگتر از امریکا خوانده و اعتراف کرد که دشمنی این برادر خطرناکترین است

رفسنجانی طی 40 سال قدرت و ثروتی بهم زده و تمامی خانواده دور و نزدیکش را میلیاردر کرد

و کسانیکه در سوک او بخیابان آمدند دودسته بودند - بجز کسانیکه به هر بهانه ای برای اعتراض به رژیم از خانه برون میشوند- یک دسته مزدوران و حقوق بگیران او در امپراطوری بزرگ اقتصادیش در داخل و خارج

فقط دانشگاه آزاد 200 میلیارد دارایی دارد و هزاران دانشجو و استاد در سراسر کشور نمیتوانند سمپاتی به رییس خود نداشته باشند

برادرش احمد رفسنجانی خودش میگوید که 400 هزار هکتار زمین پسته دارد

و عربستان سعودی از 30 سال پیش یک سوم درآمد و سفر به حج را بنام یاسر رفسنجانی کرده و همو در عربستان سرمایه گزاری و ساختمان سازی دارد

محسن و مهدی در نفت و مترو و دهها شرکت دیگر دخیل و سهیم هستند

فاطمه و فائزه طی دهها سال بیماریهای لاعلاج و دارو و ترک اعتیاد و ورزش و مطبوعات و غیره را در اختیار خود داشته و دهها کمپانی دیگر

رئیس کمپانی نفتی ایران توتال آقای کریستف دو مارژوری که در روسیه کشته شد در دادگاههای فرانسه اعتراف کرده است که به فرزند رفسنجانی میلیونها دلار پورسانت داده است و کمپانی هوایی ماهان با هواپیماهای ملت ایران تحت نام یک انجمنی قباله خانواده همسر رفسنجانی شد

آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان 17 طبقه ای پلاسکو در خیابان استامبول تهران بسبک دو برج نیویورک

دکتر اسدالله نصر اصفهانی 90 سال عمر دارد و چون 38 حزب را رهبری میکند کسی پوست خربزه زیر پاش گذاشته بود

البته با دکتر نصر احمدی دوست فرهیخته ما عوضی نشه که سالها پاریس بود و آدم فهمیده و تحصیل کرده ای است که در دانشگاههای پاریس تحصیل کرده است

MODIFIER LA VIDÉO

پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی از اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی سید علی خامنه ای

قاطی کردن سه نام و سه طرح و سه هدف

قاطی کردن نام سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه ای و حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان

در پی اخبار جنجالی جاسوسی رایانه ای روسیه -هم پیمان ایران - در امریکا و بویژه در انتخابات هیلاری کلینتون اینک نامه های محرمانه به آقای دونالد ترامپ و نامه های ایشان به شخصیتهای ایرانی توسط یک شهروند ایرانی که رهبری 38 حزب و سازمان سیاسی را بعهده دارد بطور مخدوش و قاطی کردن نام افراد و اهداف پروژه ها در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که البته در برنامه بعد آقای دکتر اسدالله نصر اصفهانی از سیاوش اوستا پوزشخواهی کرد

این برنامه کوتاه برای روشنگری بیشتر مهربان یاران تهیه شد زیرا پس از 22 سال از پروژه رژیم اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا در کادر بدل سازی خود یکی از فرماندهان سپاه را با نام دکتر حسن عباسی توسط مزدوران مستقر در لس آنجلس بشهرت رساندند و هر چند از همان 22 سال پیش دکتر حسن عباسی در راستای اندیشه های اوستایی آریایی نامش را به سیاوش اوستا و دیوید عباسی تغییر داد اما رژیم قتل و جنایت نظام اسلامی تقریبا توانست نام دکتر حسن عباسی را توسط یکه سردار و پاسدار تند و خشن و مزدوران معتاد و خود فروش شبه اپوزیسیون مخدوش کند که حتی دوستان و فامیل ایشان نیز دچار شبهه و خطا بشوند

بویژه این اشتباه اخیر آقای دکتر اصفهانی که 38 حزب سیاسی ایران را رهبری میکند که اکثر رهبران این احزاب از دوستان دیرین استاد سیاوش اوشتا هستند و در سال دوهزار شخص سیاوش اوستا در برنامه های متفاوت و در نشریات نیمروز چاپ لندن و عصر امروز چاپ لس آنجلس و کیهان جهانی چاپ پاریس و در دهها صفحه اینترنتی این توطئه ی بدل سازی را افشا کرد اما چون سرمایه گزاری رژیم و بویژه محمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ چند میلیون دلاری را برای این پروژه در هزینه داشت دشمن موفق شد تا تقریبا تمامی سایتهای سیاوش اوستا در ایران فیلتر شود و افراد ی را در سانسور و ترور شخصیت ایشان در تلاش کنند

بدین رو با انتشار هر چه بیشتر و گسترده تر این ویدیوی کوتاه در راه شبهه زدایی های خلق شده توشط نظام ستمکار کوشا باشیم

مشاوران امنیتی آقای دونالد ترامپ از افشای این سه نامه - با اهداف متضاد و شخصیتهایی از جناحهای مختلف فکری ایران- نگران شدند

اما سیاوش اوستا در پی پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی ایران ترک مخاصمه را اعلام کرده و از آقای ترامپ خواست تا این مسئله را فراموش کنند

آقای دکتر نصر اصفهانی که سرهنگ بازنشسته و استاندار و وزیر کشور بوده است در سایت راسخون ایران اسلامی که در داخل کشور مدیریت میشود مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏

العمل خوانده شده است

http://rasekhoon.net/mashahir/show/59...

و دهها آگاهی و اطلاعات بسیار جالب و جنجالی در برنامه افشاگرانه امروز سیاوش اوستا

Commentaires