تلویزیون مهر از پاریس با بیش از ده کانال به زبانهای مختلفسال 88 یک مصاحبه مانع حمله نظامی به ایران شد

https://youtu.be/tujoLGeNxHc

محافل امنیتی و سیاسی جهان و رسانه های بسیاری به این مسئله اذعان کردند که مصاحبه استاد سیاوش اوستا با شبکه جهانی تلویزیون العربیه که یک رفرانس خبری معتبر در میان سران کشورهای جهان است مانع حمله نظامی به ایران شد

استاد سیاوش اوستا برای نخستین بار ژنرال قاسم سلیمانی که برای همه ناشناخته بود را بعنوان مرد مقتدر ایران معرفی کرده و گفت او تنها کسی است که از خامنه ای کارت سفید دارد و بدون مشورت با او میتواند هر تصمیم نظامی را در منطقه بگیرد

قاسم سلیمانی به حسن نصر الله هشدار داده است که تحت تاثیر هیچ تحریکی قرار نگیرد و حزب الله به اسراییل موشک نیندازد چه رسد به اینکه بخواهد حمله کند

سیاوش اوستا در این مصاحبه تاریخی که سالها پیش انجام شد میگوید که ایران دو بمب اتم دارد یکی بمب اتم و دیگری سپاه قدس و به غرب هشدار میدهد که کوچکترین تازش به ایران جنگ جهانی خواهد بود

https://youtu.be/z85-BDpL9WY

خانم نجوا قاسم برنامه ساز خبری مشهور در جهان عرب میگوید جنگ با ایران نه اما اگر فقط یک ضربه کوچک به او بزنند؟ استاد سیاوش اوستا میگوید اسراییل و امریکا سپاه قدس و قاسم سلیمانی را خوب میشناسند زیرا با او در لبنان و یوگسلاوی و افغانستان هم جنگیده ایند و هم کار و کفتگو کرده اند لذا رییس سازمان سیا و رییس موساد مخالف حمله به ایران هستند هر چند رهبران سیاسی برای بدست آوردن آرا انتخاباتی نیازمند جنگ هستند

سیاوش اوستا میگوید جهان میداند که ما مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستیم و با تازش بیگانه به میهن نیز مخالفیم اما کوچکترین حمله جنگ جهانی خواهد بود زیرا سپاه قدس در چهره های مختلف در سراسر جهان نفوذ کرده و موجود است

چندی پس از انجام این مصاحبه مقامات نظامی امنیتی امریکا و اسراییل نیز سخنان استاد سیاوش اوستا را گواهی دادند که رفرانس سخنانشان را در همین ویدیو دارید

و آقای دیوید پترائوس رئیس سازمان سیا با پاپوش زن بازی مجبور به استعفا شد

https://youtu.be/z7l1nIws77k

هرچند با این مصاحبه در آنسال به ایران حمله نشد و جنگ به سوریه و یمن کشیده شد

اما امروز با بروی کار آمدن دونالد ترامپ امکان حمله به ایران تقویت میشود لذا ایران با روسیه قراردادهای همکاری نظامی در صورت تهاجم کشور ثالث بسته است

Commentaires