رفسنجانی بخاطر از دست دادن قدرتش همیشه بغض در گلو بودصبح روز حادثه طی جلسه ای با امنیتی ها و سپاه و خبر دادن او از فایل صوتی ناموسی بسان خودکشی ها مافیایی او را در استخر خودکشی میدهند و همه دوربینها را بسته و پاسدارانش دا بیرون میکنند

رفسنجانی و  خودکشی  دادن  سیاسی و ناموسی مافیایی او در استخر

تا ما به فکر نبرد ریشه ای نباشیم و مرتب شاخه ای بجنگیم این رژیم جانی ماندگار است

بجای پرداختن به شاخه ها و جناحهای رژیم باید اصل نظام را نشانه برویم

نظام ولایت فقیه و ولی فقیه و کل روحانیت حاکم باید سرلوحه ی نبرد باشد نه اینکه همیشه با توپ اتاقهای فکر و برنامه رژیم بازی کنیم

الان برای انحراف نبرد ما با ریزش پلاسکو قالیباف را آوردند جلو تا کل رژیم را فراموش کنیم

اینها بازیهای رژیم است که بجای نبرد با کا رزیم ولایتی در مجمع و شهردار تهران را علم میکنند به سخنان قالیباف گوش کنید که چگونه با هاشمی درگیر بود درست بسان درگیری احمدی نژاد با رفسنجانی که موسوی و کروبی را آوردند جلو تا مردم با توپ رژیم بازی کنند سخنان محکم و منطقی دکتر عبدالکریم سروش را گوش کنید که چگونه از کارنامه ننگین رفسنجانی میگوید و در همین شراط به سخنان دکتر مهدی خزعلی گوش کنید که چه شجاعانه رهبری را میزند

یکشنبه تولد استاد اکبر گاپا میباشد همه بخانه ایشان بروید

چرا چهل سال است که این رزیم مانده است؟

این برنامه جنجالی سیاوش اوستا را گوش کنید و بدیگران برسانید

خودکشی سیاسی و ناموسی رفسنجانی انتشار فایل صوتی یک دختر شوهر دار از خانواده هاشمی که شراب میخورد و دوست پسر دارد و با مهدی در جنگ است پایان عمر پر درد رفسنجانی بود که بخاطر از دست دادن قدرتش همیشه بغض در گلو بود

Commentaires