نشست جنجالی دکتر خزعلی با هادی غفاری و داوری و راز کشتن هویدا[In reply to Leila Shahin]

دكتر مهدي خزعلي بارها اعلام كرده است كه نسبت به گذشته ما غلط كرديم و اشتباهات گذشته اش را محكوم كرده است

دفاع دکتر خزعلی از پادشاه و هویدا در برابر شارلاتان بازیهای هادی غفاری   یک بحث جنجالی و افشاگرانه از سرکوبهای جمهوری اسلامی و بازیهای جنایتکارانه چپ و راست  یک نظامی که سی و هفت سال است جنایت میکند

ايشان دهسال پيش جمهوري اسلامي را به رفراندوم اينترنتي گذاشت و دو درصد هم راي نياورد

ايشان در جنجال سبز نظام آفريده به موسوي گفت كه تو خودت هم با فشار و تقلب نخست وزير شدي همانطور هم احمدي نژاد رييس جمهور شد

ايشان گفته است كه ملاها تصويب كردند تا مجاهدين را به جنگ مسلحانه بكشانند تا همه را قتل عام كنند

ايشان از كشتن نابكارانه هويدا پرده برداشت و در اين رابطه كنفرانسها گذاشت تا حقايق بر ملا شود

ايشان همواره همه جناحهها را نقد كرده است و هم اكنون نيز شديدا روحاني را به چالش كشيده است و بارها بخاطر انتقادات شديد از علي خامنه اي بزندان رفته است

باري ايشان تا كنون افشاگريها و روشنگريهاي فراواني انجام داده است

ما كه خواهان نفي كامل نظام ولايت فقيه هستيم همه انتخابات انتصاباتي رژيم را تحريم كرده و ميكنيم اما ميليونها نفري كه هر چهارسال در ايران به پاي صندوقهاي راي ميروند بايد از كساني چون دكتر مهدي خزعلي بخواهند تا نامزد رياست جمهوري بشود تا تنش را در داخل كشور بالا ببرد و رژيم را از درون به چالش بكشاند

اين نوعي ديپلماسي نبرد و جنگ ايت كه در چار چوب همان نظام كسانيكه در آن كشور زندگي ميكنند در ميدان انتخابات هر چند قلابي نظام وارد بازي شده و نظام را به بازي بگيرندما در داخل كشور بايد قائده و ديپلماسي نبرد مصلحتي را بمردم آموزش بدهيم تا با هزينه كم بهره بالا ببرند و بيخود بزندان و شكنج و قتل كشيده نشوند بلكه با ذكاوت رژيم را بسوي خودكشي بكشانند

با سپاس از توجه مهربان ياران

خانم لیلا شاهین در پانویس این فیلم در تلگرام چنین نوشتند./

[In reply to David Lycamobi 373]

درود استاد اوستا فرمایش شما کاملا درست است و تا کنون پیشنهادات زیادی به دکتر خزعلی شده است تا خود را نامزد کند  اما رژیم به ایشان حساس هست و حتی برای جلسه هفتگی ایشان ورود افرار را به خیابان کارگر و کوچه عبدی نژاد تو سط ماموران مخفی با لباسهای مبدل و شغلهای قلابی کنترل میکنند و اجازه نمیدهند مردم به ساختمان ایشان برسند  وگرنه ایشان نامزد انتخابات بشوند جنجال بزرگی تو مملکت راه میفته و برای شورش در نظام مفید است هر چند شورای نگهبان صلاحیت ایشان را  رد خواهد کرد اما ما و خانواده و دوستان در داخل کمکش خواهیم کرد از نظر مالی و تبلیغاتی اما باید مواظب و زرنگ باشند که مثل جلسه هفتگی سرای قلم که ماموران مانع ورود مردم عادی به سرای قلم میشوند و ایشان تا حالا نفهمیده است و یا اگر میداند صدایش را در نیاورده است    من چند نفر را میشناسم که قصد ورود داشته اند اما در خیابان کارگر و حتی کشاورز و کوچه عبدی نژاد به بهانه های واهی نگهشون داشتند و مانع حضور آنها در جلسات دکتر مهدی خزعلی شده انداز خانواده پادشاه تا فرزندان پایوران نظام پیرو اوستا و زرتشت

برای آگاهی بیشتر به اوستا دات نت بروید

http://awesta.net

رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی که توجه ویژه ای به اندیشه کهن و آیین باستان داشتند تلاشهای گسترده ای در این راه انجام داده و در سال 1962 در پاریس نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران به سرپرستی محمد رضا شاه و ژنرال شارل دوگل برگزار شد و شهبانو فرمان گفتگوی تمدنها را در جهت بازشناسی تمدن هزاران ساله ایران داد دو فرزند دلیر و سلحشور پادشاه و شهبانو لیلا و علیرضا پهلوی نمونه ای از این پیوست اندیشه

Commentaires