TRUMP SIMSONS Rohani reisi 150109 446چگونه مجتبی خامنه ای برای استحکام رژیم پدرش رفیقش رئیسی را در چاه انداخت؟

مجتبی در رقابت با پدرش علی خامنه ای رئیسی را در تله بی آبرو کردن انتصابات ریاست جمهوری انداخت

پنج دقیقه اول برنانه را اگر نخواستید جلو ببرید

پخش دو فیلم بسیار مهم یکی از غارت و فروش خاک طلایی ایران به امارت های عربی خلیج پارس که همه بلدینگهای خود را با خاک و سیمان ما ساخته اند و ملت هر روز فقیر تر شده است

فیلمی دیگری از گریه و زاری مردمی که نان شب ندارند بخورند

امانوئل مکرون رئیس جمهور آینده فرانسه میشود

چرا و چگونه همه پیش بینیهای ما درست در میآید؟

تینگ تانگها با افکار و عقاید و اندیشه های متفاوت جهان را با برنامه هدایت میکنند

همه چیز حساب شده است هر چنر گهگاهی کسانی موفق میشوند تا ملت و کشوری را برخلاف موج جهانی حرکت دهند مثا انتصابات ایران که بخاطر اختلاف عقیده بین مجتبس خامنه ای با پدرش علی خامنه مجتبی با تقلب احکدی نژاد را رییس کرد و خامنه ای قبلا حکم اجتهاد و اختیار فرزندش که هیچ دانش و شعور کشور داری ندارد را پیش کروبی تایید کرده بود

احمدی نژاد در محاصره قرار گرفت تا حقایق انتخاب شدنش توسط مجتبی خامنه ای را افشا نکند

بیزنس پلان سیاسی وجود دارد و تینگ تانکها برنامه های 50 سال آینده را ریخته اند که ریاست جمهوریها یکی از آنها است و رقابتهای چند کاندیدا رقابتهای انواع قدرت و سرمایه داری جهانی است وگرنه مردم کوسپند و گوساله وار از آب می پرند و دلخوش به شرکت در انتخابات هستند

چگونه پل اردمن که یک بانکی امریکایی بود بیزنس پلان سقوط محمد رضا شاه را با پول عربستان و برنامه و تکنولژی غرب ریخت؟

همین ها از سال 2000 زمینه انتخاب دونالد ترامپ را نیز در سریال سیمپسون و قسمت 223 ریخته بودند که تراب رییس جمهور امریکا میشود در برابر یک زن و همه بازیها و حرفها و حتی بای بای و از پله برقی پایین آمدن و یک کاغذ افتادن و و حتی نقشه ایالاتی که به کلینتون و ترامپ رای داده بودند درست مثل هم

در ایران هدف حذف روحانی بود اما سید علی خامنه ای زیر بار فشار فرزندش مجتبی نرفت و به او اجازه شرکت در انتخابات داد پس از آنکه رئیسی بدستئر مجتبی نامزد شد

در این انتصابات رئیسی مورد هجوم همیشگی و ترور شخصیت خواهد شد و روحانی با اندکی بیشتر از آرای رئیسی رئیس جمهور خواهد شد بدین رو رییسی قربانی مجتبی میشود و شدید روحیه اش را در این نبرد از دست خواهد داد

25 اردیبهشت یاد روز فردوسی است همه هنرمندان به پارکهای میهن در شهرها و روستاها رفته و کنسرت رایگان برگزار کنند

https://youtu.be/DY9f2dfG6hM

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد Perse 7000 ans de Civilisation بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند نيايشهای اوستايی زن در انديشه اوستا جشنهای اوستايی چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا نخست دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا

دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان

دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام

دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا

فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است

دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟

داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب «آئين اوستا»

مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم

استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان

پرويز صياد:کتابهای سياوش اوستا پر فروش ترين کتابها

امان منتطقی:آئين اوستا دايره المعارف است

عليرضا ميبدی:۷۰۰۰ سال عاشقی

تيمسار حسن منيعی:آئين اوستا تنها رهنما

دکتر مسعود ميرشاهی:آئين اوستا و معيارهای آزادگی

پروفسور سيف الدين نبوی:آئين اوستا را بخوانيد

دکتر عزت الله همايونفر:سياوش اوستا پر کارترين بهای این کتای بیست یورو

تازه ترین کتاب استاد سیاوش اوستا ببازار آمد

من با خدا رقصیدم تازه ترین کتاب سیاوش اوستا که مجموعه ای از نه اثر ایشان است به بازار آمد کتابهای جنجالی و پرتیراژی که همه شما از آنها خاطراتی دارید چون از میترا تا محمد و آیین میترا و دینداری و خردگرائی و قرآن سروده ای بسیک پارسی و خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و استعمار نوین و تروریسم و هویت ملی و نوشته های پراکنده دیگر همه و همه در یک جلد در کمتر از 500 صفحه با بهای 39 دلار که هرینه ارسال را در سراسر جهان نیز شامل میشود

کتابهای زیر در این کتاب آمده است از میترا تا محمد و دیتداری و خردگرایی و قرآن سروده ای بسبک پارسی و

depuis 1980

سایت بفرانسه

http://fr.awesta.net

سایت به پارسی

http://awesta.net

تلویزیون پارسی

http://mehrTv.com

تازه ترین برنامه فرانسوی

http://newfr.mehrtv.Com

تلویزیون بفرانسه

http://Mehrtv.fr

سفارش آثار سیاوش اوستا پارسی

http://awesta.org

commande Livre David

http://abbasi.fr

تازه ترین برنامه پارسی

http://newpr.mehrtv.com

تلویزیون به چهار زبان تازی فرانسوی انگلیسی و پارسی

http://persiancnn.tv

به آیین زرتشت بپیوندید

http://zartosht.fr

Commentaires