Articles

Affichage des articles du mai, 2017

سانسور سایتهای اینترنتی وابسته به سیاوش اوستا در ایران از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز

مهربان یاران گرامی با درود فراوان و مهر بسیار با افتخار و سربلندی به آگاهی میرساند که از سال 1995 تا به امروز کلیه سایتهای اینترنتی وابسته به تلاشهای استاد سیاوش اوستا که بشتر از هفتاد تا میباشد در ایران سانسور و فیلتر شده است که هموطنان گرامی امکان استفاده از ده ها هزار صفحه تلاشهای این نویسنده روشنگر نوپرداز و خردگرا را ندارند هم میهنان گرامی و مردم آزاده جهان این خود نمونه بسیار کوچکی از ظلم و ستم و سانسور و سرکوب نظامی است که هر چهار سال یکبار با صرف میلیاردها دلار میخواهد در بازی انتصابات ریاست جمهوری به افکار عمومی جهان تحمیل کند که رژیمی آزاد و دموکراتیک است در صورتیکه توانمند تحمل چند سایت اینترنتی وابسته به یک نویسنده آزاده و خردگرا میهن دوست نیست این سند را بعنوان برترین شاخصه دروغ و فریب و نیرنگ جهانی رژیم همه جا منتشر کرده و در سرزمینی که زندگی میکنید بهمان ربان این چند خط را ترجمه کرده و برای همه رسانه ها ارسال دارید لیست بخشی از دست کم هفتاد سایت اینترنتی که ناشر آثار استاد سیاوش اوستا میباشد و کلا حتی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز در ایران سانسور شده است را در اوستا دات نت ببینید و در اینجا چند نمونه را ارائه میدهیم تا با آزمایش کردن این سایتها توسط خویشان و یاران شکی در انتشار این خبر بویژه برای غیر ایرانیان باقی نماند

Plus de 30 ans de censure d’un écrivain en Iran David ABBASI سانسور سایتهای اینترنتی وابسته به سیاوش اوستا در ایران از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز

خاتمی را از خارج از کشور بمیدان آورده شد و او شعار جامعه مدنی و مردم سالاری داد اما پس از یکسال تغییر رای داد و مردم سالاری دینی گفت و توانست دو دوره رئیس باشد اما احمدی نژاد برای زدن کامل و تمام عیار رفسنجانی بمیدان آمد و دو دوره رئیس شد اما چون با خامنه ای درگیر شد حذف کلی شد روحانی نمیبایست تایید صلاحیت میشد

18052017 ferdosi khayyam entesabatdr sahami

با چه برنامه ای تازیان و استعمار در تلاش جدایی خوزستان از ایران هستند؟

3 Dr Rezaian چرا رضا شاه خواست ایران سوئیس بشه؟ دکتر رزائیان

3 Dr Rezaian چرا رضا شاه خواست ایران سوئیس بشه؟ دکتر رزائیان

دکتر رزائیان میگوید حافظ و پهلوی ها بعله؟2-

1 Dr REZAIAN Tarane 696