18052017 ferdosi khayyam entesabatdr sahami

پنج شنبه 28 اردیبهشت یاد روز کیوان نیشاپوری حکیم عمر خیام است برنامه سیاوش اوستا را رها کنید و به بارگاه خیام در نیشاپور بروید بزنید و پایکوبی کنید بیاد آن بزرگمرد

همچنانکه سه روز پیش صدها هموطن گرامی به توس رفتند و یاد بزرگمرد تاریخ حکیم ابوالقاسم فردوسی پیروز پارسی را گرامی داشتند

https://youtu.be/NzdqZmm1RgQ

رزیم از خریت خیانت و خود فروشیها بهره میبرد و سالها حکومت میکند

نانچه از نخستين روز سياوش اوستا گفت اسحاق كه فقط براي گرد و خاك راه انداختن بنفع رئسش روحاني به ميدان آمده بود بنفع ارباب كنار رفت

مردم خر نشويد و پس فردا بيست ميليون راي بنفع روحاني در بياورند؟

زيرا كه واژه استحمار را مردم خوب ميشناسند

و زيرا كه خر حيواني است كه باركشي رايگان انجام ميدهد

و زيرا كه خر افسار دارد كه كه به هر سو ميتوان او را كشاند

لذا در طول تاريخ ايشان بهترين نام و عنوان برگزيده براي برخي از انسانهاست كه از خداوندي به خريت سقوط كرده اند

 نگران خر هاي چهار پا نباش

https://youtu.be/K_bS0acFcf0

بفكر و نگران خران. دو پا باش

كه همواره جهان را با بار كشي رايگان بسوي بد برده اند

دوآليته چپ و راست احزاب سياسي در جهان از امريكا تا اروپا و جهان سوم يك شگرد سياسي يراي كنترل كشورها توسط استعمار نوين و سرمايه داري جهاني

اين شگرد را جمهوري اسلامي از روز نخست با ساختن پليس خوب و بد دنبال ميكند

دعوتنامه

همین یکشنبه از ساعت 14 در شهرداری پاریس پنجم میدان پانتئون مترو لوکزامبورک نمایشگاه کتاب با حضور 77 نویسنده بزرگ فرانسوی

حتما بیایید و ببینید و ببینیم

Invitation

Salon du livre Licra

Le Dimanche 21 mai 2017 à 14H Mairie du 5 eme 21 place du Panthéon

Métro; Luxembourg

http://08paris.fr/21mai.pdf

‎سياوش اوستا تازه ترين كتاب فرانسويش را با عنوان چندي از اسرار مگوي اسلام را معرفي ميكند

http://08paris.fr/licra.jpg

چنانچه در كتاب آيين اوستا سياوش اوستا نوشته است آريايي و آريا يعني انسان آزاده و نجيب و مهربان. مهربان يار و كلا با قاطي شدن از نژاد ها امروزه هيچ نژادي وجود ندارد و آريايي بودن در انديشه و مرام است و ميتواند تبار و ريشه ى اصالت مردمي مهربان و شريف و آزاده باشد

مهر ورزيده و همواره اين سخن را درهمه جاپخش كنيد. با سپاس از مهرتان

بزرگداشت خداوند سخن پیروز پارسی حکیم ابوالقاسم پردیسی در سراسر جهان از ایران تا تاجیکستان و اسرائیل و آذربایجان و ارمنستان و امریکا و ژاپن و پاریس خیابان فردوسی

تجلیل از مقام فردوسی در ارمنستان

کنسرتهای هنرمندان میهنی در اماکن باستانی و پارکها

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد Perse 7000 ans de Civilisation بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند نيايشهای اوستايی زن در انديشه اوستا جشنهای اوستايی چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا نخست دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا

دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان

دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام

دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا

فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است

دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟

داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب «آئين اوستا»

مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم

استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان

پرويز صياد:کتابهای سياوش اوستا پر فروش ترين کتابها

امان منتطقی:آئين اوستا دايره المعارف است

عليرضا ميبدی:۷۰۰۰ سال عاشقی

تيمسار حسن منيعی:آئين اوستا تنها رهنما

دکتر مسعود ميرشاهی:آئين اوستا و معيارهای آزادگی

پروفسور سيف الدين نبوی:آئين اوستا را بخوانيد

دکتر عزت الله همايونفر:سياوش اوستا پر کارترين بهای این کتای بیست یورو

تازه ترین کتاب استاد سیاوش اوستا ببازار آمد

من با خدا رقصیدم تازه ترین کتاب سیاوش اوستا که مجموعه ای از نه اثر ایشان است به بازار آمد کتابهای جنجالی و پرتیراژی که همه شما از آنها خاطراتی دارید چون از میترا تا محمد و آیین میترا و دینداری و خردگرائی و قرآن سروده ای بسیک پارسی و خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و استعمار نوین و تروریسم و هویت ملی و نوشته های پراکنده دیگر همه و همه در یک جلد در کمتر از 500 صفحه با بهای 39 دلار که هرینه ارسال را در سراسر جهان نیز شامل میشود

کتابهای زیر در این کتاب آمده است از میترا تا محمد و دیتداری و خردگرایی و قرآن سروده ای بسبک پارسی و

David Abbasi سیاوش اوستا , Ecrivain, Historien, Président Institut Awesta, PersianCnn et Porte parole de New Zoroastriens du Monde,

Commentaires