خاتمی را از خارج از کشور بمیدان آورده شد و او شعار جامعه مدنی و مردم سالاری داد اما پس از یکسال تغییر رای داد و مردم سالاری دینی گفت و توانست دو دوره رئیس باشد اما احمدی نژاد برای زدن کامل و تمام عیار رفسنجانی بمیدان آمد و دو دوره رئیس شد اما چون با خامنه ای درگیر شد حذف کلی شد روحانی نمیبایست تایید صلاحیت میشدhttps://youtu.be/LFt7CMeCn8w

مشکل دونالد ترامپ با همسر زیبایش

چرا احترام رئیس جمهور امریکا را در جلو دوربینها نگه نمیدارد؟

آیا ترامپ با یک چک چند میلیون دلاری خواهد توانست مشکلش را حل کند؟

دختر ترامپ در عربستان و دستمالی بچه ها ی خانواده حکومت

انتصابات دوازده گانه ملاها در گزینش رئیس جمهور باسمه ای

ملاها از دوبال رژیم چون دوبال یک کبوتر و یا یک هواپیما 40 سال است که بهترین بهره را برده اند اما کسانی بوده اند که خارج از کادر جناحی عمل کرده و اگر کنار نمیرفتند احتمال افتادن رزیم بود

بازرگان کلا با ولایت فقیه مخالف بود و بنی صدر کلا اسلامی را شعار میداد که با تفکر ملاها یکی نبود

بنی صدر بحث آزاد را در تلویزیون مد کرد و کنگره مردمی تدارک دید و با ساختن دفاتر هماهنگی با رئیس جمهور تلاش کرد تا جمهوری مردمی بسازد اما

خامنه ای رئیس جمهور و میر حسین موسوی نخست وزیر نقش دوجاح چپ و راست رژیم را بازی کردند و میر حسیم مطیع و برگزیده خمینی بود و خامنه ای حکم قتل سلمان رشدی را لغو کرد

در هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی سید علی خامنه ای یک دکور با عنوان مقام معظم رهبری بود و پس از او توانس وارد صحنه شود

خاتمی را از خارج از کشور بمیدان آورده شد و او شعار جامعه مدنی و مردم سالاری داد اما پس از یکسال تغییر رای داد و مردم سالاری دینی گفت و توانست دو دوره رئیس باشد

اما احمدی نژاد برای زدن کامل و تمام عیار رفسنجانی بمیدان آمد و دو دوره رئیس شد اما چون با خامنه ای درگیر شد حذف کلی شد

روحانی نمیبایست تایید صلاحیت میشد

جواد کریمی قدوسی راز این امر را فاش میکند

و روحانی گفت اگر صلاحیتش رد شود انتخابات را برگزار نمیکند خمینی گفته بود که جمهوری اسلامی و حفظ آن از حفظ جان امام زمان واجب تر است لذا در پی تهدید روحانی او شد

آیا چون فرزند روحانی را کشته اند و اگثر همکارانش طعم زندان را کشیده اند میتواند تبدیا به ضد رژیم بشود یا نه؟

https://youtu.be/mnVELOmMSho

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد Perse 7000 ans de Civilisation بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند نيايشهای اوستايی زن در انديشه اوستا جشنهای اوستايی چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا نخست دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا

دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند

http://zartosht.fr

Commentaires