بیمارانی را که فردوسی و حافظ شفادادند کربلا و نجف نروید خودمون شفا میدیم

Commentaires